حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

نمونه کارها

نمونه کارها

تصویرسازی
تصویرسازی
اکرلیک روی بوم
تصویرسازی
جلد کتاب
روی جلد کتاب
غذای کودک
بسته بندی
همایش
پوستر
سیاه مشق/۱۳۶۴
تصویرسازی
تمبر۲
تصویرسازی
زعفران
بسته بندی
کتاب انگیزشی
روی جلد کتاب
فرهنگ لغت
روی جلد کتاب
سیم ظرفشویی
بسته بندی
میرزاکوچک
تصویرسازی
طراحی با راپید
تصویرسازی
تمبر۱
تصویرسازی
طراحی نگاتیو
تصویرسازی
دیوان خیام/انگلیسی
روی جلد کتاب
جلد ماهنامه
روی جلد کتاب
داستانهای کردی
روی جلد کتاب
باباطاهر
روی جلد کتاب
تصویرسازی
تصویرسازی
نقاشی قدیمی/۱۳۶۳
تصویرسازی, عکاسی
کتاب تاریخی
روی جلد کتاب
طراحی سیاه قلم
تصویرسازی
اعتیاد
روی جلد کتاب
داستانهای کردی
روی جلد کتاب
دیوان اشعار
روی جلد کتاب
قند حبه
بسته بندی
مجموعه مقالات خیام
روی جلد کتاب
تمبر۳
تصویرسازی
کتاب ادبی
روی جلد کتاب
تردید
عکاسی
فرهنگ ملل
روی جلد کتاب
حجاب
تصویرسازی
تصویرسازی
تصویرسازی
کتاب شعر عربی
روی جلد کتاب