حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

نمونه کارها

نمونه کارها

کتاب شعر عربی
روی جلد کتاب
تمبر۱
تصویرسازی
فرهنگ ملل
روی جلد کتاب
جلد کتاب
روی جلد کتاب
نقاشی قدیمی/۱۳۶۳
تصویرسازی, عکاسی
تمبر۳
تصویرسازی
طراحی سیاه قلم
تصویرسازی
تمبر۲
تصویرسازی
تردید
عکاسی
اکرلیک روی بوم
تصویرسازی
قند حبه
بسته بندی
طراحی با راپید
تصویرسازی
دیوان اشعار
روی جلد کتاب
تصویرسازی
تصویرسازی
سیاه مشق/۱۳۶۴
تصویرسازی
فرهنگ لغت
روی جلد کتاب
سیم ظرفشویی
بسته بندی
کتاب تاریخی
روی جلد کتاب
طراحی نگاتیو
تصویرسازی
حجاب
تصویرسازی
تصویرسازی
تصویرسازی
زعفران
بسته بندی
همایش
پوستر
اعتیاد
روی جلد کتاب
غذای کودک
بسته بندی
کتاب انگیزشی
روی جلد کتاب
میرزاکوچک
تصویرسازی
تصویرسازی
تصویرسازی
باباطاهر
روی جلد کتاب
کتاب ادبی
روی جلد کتاب
داستانهای کردی
روی جلد کتاب
داستانهای کردی
روی جلد کتاب
جلد ماهنامه
روی جلد کتاب