حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

نمونه کارها

نمونه کارها

سیاه مشق/۱۳۶۴
تصویرسازی
کتاب ادبی
روی جلد کتاب
زعفران
بسته بندی
تصویرسازی
تصویرسازی
قند حبه
بسته بندی
میرزاکوچک
تصویرسازی
طراحی سیاه قلم
تصویرسازی
تمبر۱
تصویرسازی
تصویرسازی
تصویرسازی
داستانهای کردی
روی جلد کتاب
همایش
پوستر
حجاب
تصویرسازی
کتاب شعر عربی
روی جلد کتاب
غذای کودک
بسته بندی
جلد ماهنامه
روی جلد کتاب
طراحی نگاتیو
تصویرسازی
اعتیاد
روی جلد کتاب
فرهنگ ملل
روی جلد کتاب
جلد کتاب
روی جلد کتاب
داستانهای کردی
روی جلد کتاب
اکرلیک روی بوم
تصویرسازی
فرهنگ لغت
روی جلد کتاب
دیوان اشعار
روی جلد کتاب
کتاب تاریخی
روی جلد کتاب
سیم ظرفشویی
بسته بندی
تمبر۲
تصویرسازی
طراحی با راپید
تصویرسازی
تصویرسازی
تصویرسازی
تمبر۳
تصویرسازی
کتاب انگیزشی
روی جلد کتاب
باباطاهر
روی جلد کتاب
تردید
عکاسی
نقاشی قدیمی/۱۳۶۳
تصویرسازی, عکاسی