حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

دسته بندی های نمونه کار: <span>بسته بندی</span>

غذای کودک
بسته بندی
زعفران
بسته بندی
سیم ظرفشویی
بسته بندی
قند حبه
بسته بندی