حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

دسته بندی های نمونه کار: <span>لوگو/نشانه</span>

سایت بازار طلا
لوگو/نشانه
مرکز ترجمه
لوگو/نشانه
موسسه تحقیقاتی
لوگو/نشانه