حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

حمید دهدشتی

طراح گرافیک

مدیر انتشارات

مدرس دانشگاه

عکاس

نمونه کارها

نمونه کارها

قند حبه
بسته بندی
میرزاکوچک
تصویرسازی
مجموعه مقالات خیام
روی جلد کتاب
زعفران
بسته بندی
همایش
پوستر
طراحی نگاتیو
تصویرسازی
تصویرسازی
تصویرسازی
داستانهای کردی
روی جلد کتاب
سیاه مشق/۱۳۶۴
تصویرسازی
کتاب انگیزشی
روی جلد کتاب
طراحی با راپید
تصویرسازی
طراحی سیاه قلم
تصویرسازی
تمبر۱
تصویرسازی
جلد کتاب
روی جلد کتاب
اکرلیک روی بوم
تصویرسازی
غذای کودک
بسته بندی
کتاب شعر عربی
روی جلد کتاب
جلد ماهنامه
روی جلد کتاب
تصویرسازی
تصویرسازی
نقاشی قدیمی/۱۳۶۳
تصویرسازی, عکاسی
تمبر۲
تصویرسازی
فرهنگ ملل
روی جلد کتاب
کتاب ادبی
روی جلد کتاب
سیم ظرفشویی
بسته بندی
دیوان اشعار
روی جلد کتاب
اعتیاد
روی جلد کتاب
تصویرسازی
تصویرسازی
فرهنگ لغت
روی جلد کتاب
تردید
عکاسی
کتاب تاریخی
روی جلد کتاب
دیوان خیام/انگلیسی
روی جلد کتاب
حجاب
تصویرسازی
باباطاهر
روی جلد کتاب
داستانهای کردی
روی جلد کتاب
تمبر۳
تصویرسازی